Sæt ord på din faglighed

Har du det ligesom mange andre socialpædagoger, der synes, det er svært at sætte ord på deres faglighed? Derfor har vi, inspireret af elevatortalen, udviklet et koncept til socialpædagoger, hvor du får muligheden for at præsentere din faglighed kort og sætte ord på, hvilken værdi dit arbejde skaber for andre.

Du skal i første omgang svare på fire spørgsmål. Undervejs kan du få hjælp fra nogle udsagn, som måske kan inspirere dig til at beskrive din faglighed med dine egne ord. Der er dog kun hjælp at hente til de tre første spørgsmål.

Det er vigtigt, at du gør teksten nærværende og bruger et almindeligt sprog, som er let at forstå for folk, der ikke er socialpædagoger. Samtidig er det vigtigt, at teksten er så kort som muligt, og at du lader være med at gå i detaljer. Din præsentation må kun fylde en side.

Find din målgruppe – hvem er det, som du gerne vil fortælle om din faglighed – er det din chef, en samarbejdspartner eller en ven?

Klart sprog– brug et forståeligt og enkelt sprog, så andre forstår præcis, hvad du mener.

Gør det kort – undgå overflødige ord og detaljer.

Husk – du kan altid gå tilbage og rette i teksten.

Er du klar til at sætte ord på din faglighed?

1. Hvad er det for en opgave, du løser? 7/400 tegn

Jeg ...

Brug for inspiration?
Du kan trække taleboblerne over for at tilføje dem til din præsentation.
 • Jeg guider borgeren ofte
 • Jeg støtter borgeren i at udvikle sig
 • Jeg støtter borgeren i at klare så meget som muligt selv
 • Jeg ser og støtter udviklingen af borgerens ressourcer
 • Jeg støtter borgeren i at kommunikere med andre
 • Jeg giver myndigheder indsigt i borgerens behov og rettigheder
 • Jeg skaber struktur og forudsigelighed for borgeren
 • Jeg ser og forsøger at påvirke det i omgivelserne, der er svært for borgeren
 • Jeg skaber rammer for, at borgeren bliver bevidst om, hvad hun kan
 • Jeg forebygger konflikter i borgerens liv
 • Jeg tilbyder omsorg i respekt for borgernes forskellige behov
 • Jeg skaber rammer for livskvalitet
 • Jeg bidrager til, at borgeren øger sin selvtillid og sit selvværd
 • Jeg skaber rammerne for, at borgeren kan udvikle sig i tryghed
 • Jeg støtter borgeren i at sætte sig realistiske mål for fremtiden
 • Jeg hjælper andre til at respektere borgerens selvstændighed
 • Jeg skaber rammer for betydningsfulde, livsvarige relationer mellem borgerne
 • Jeg skaber rammer for hverdage med indhold, der giver mening for borgerne
 • Jeg bidrager til, at borgernes øger sin selvstændighed og evne til at mestre livet
 • Jeg tænker over min egen tilgang, og hvad jeg evt. kan ændre
 • Jeg tør udforske borgerens potentialer
 • Jeg ved, hvordan jeg skal opbygge en god relation med borgeren
 • Jeg ser borgeren i sin helhed
 • Jeg undersøger, hvad der ligger bag borgerens adfærd
 • Jeg støtter borgeren i at udtrykke ønsker og behov
 • Jeg deler min viden med andre og ved, at der findes flere perspektiver
 • Jeg analyserer konstant situationer og vælger metoder
 • Jeg kombinerer forskellige former for teori og metode
 • Jeg bruger bevidst min viden, min person og min krop i mit arbejde
 • Jeg tør afvente, om borgeren får behov for min støtte
 • Jeg identificerer mistrivsel hos borgeren
×